Eğitim Yöntem ve Teknikler

Kurumumuzda Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu programlar doğrultusunda bireyin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporuna uygun olarak aylık 8 seans Bireysel ve 4 seans Grup eğitimi verilmektedir.

Verilen bu eğitimlerle ilgili bazı bilgiler ve bu eğitimlerde kullanılan teknikler;

Özel Eğitimin Tanımı

Özel Eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Özel Eğitimin Amaçları

Özel eğitimin amacı, Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;

  • Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,
  •  Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,
  • Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını

sağlamaktır.

Bireysel Eğitim

Özel Eğitim Sağlık Kurulu Raporuna uygun, özür niteliğine göre belirlenmiş destek eğitim programları doğrultusunda özel olarak hazırlanmış birebir olarak uygulanan eğitim çalışmalarıdır.

Kurumumuza başvuran her öğrenci için özrün niteliğine uygun uzmanlar tarafından ön değerlendirme yapılır. Çeşitli testler ve ölçü araçları kullanılarak yapılan bu değerlendirme sonucunda ailenin de görüşleri değerlendirilerek bireye uygun bireysel eğitim programı hazırlanır ve uygun eğitim ortamlarında eğitim sürdürülür.

Grup Eğitimi

Özür grupları, özür niteliği ve derecesi, özürlünün takvim yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulan gruplara, bireyin sosyal becerilerini geliştirme, çevresi ve akranlarıyla iletişim kurabilme, özgüven geliştirme, sıra alma, paylaşma, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşma becerileri kazandırma amacıyla yapılan eğitim çalışmasıdır.

EĞİTİMLERDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER
Açık Anlatım Yöntemi
Aktif Öğretim Yöntemi
Basamaklandırılmış Yöntem
İleri Zincirleme Yöntemi
Tersine Zincirleme Yöntemi
Tüm Beceri Yöntemi
Benzetim Yöntemi
Ayrık Denemelerle Öğretim ve Yanlışsız Öğretim
Fırsat Öğretimi
Akran Destekli Öğrenme
Uygulamalı Davranış Analizi
Temel Tepki Öğretimi
Olumlu Davranış Desteği
Pecs Yöntemi
Denge Koordinasyon
Oyun Müzik
Drama
İnce Motor
Kaba Motor
Model Olma
Gösteri
Bilgisayar Destekli Öğretim
Çoklu Duyuya dayalı öğretim
Bilişsel süreç Yaklaşımı
Koklear Implantlı Bireylerin Eğitimi
Artikulasyon Eğitimi
Dil, Çene, Dudak ve Nefes Egzersizleri

FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Bobath Yöntemi
Brunnstrom Yöntemi
Cawthorne Cooksey
Dirençli Egzersiz
Kasları Kuvvetlendiren Elektirik Akımları
Maniplasyon
Mobilizasyon – Maniplasyon (Manuel Terapi)
Modifiye Ashworth Skalası
Normal Eklem Hareketi
Progresif Dirençli Egzersiz
Sıcak ve Soğuk Uygulama
Theroband – Top Egzersizleri
Postural Drenaj ve Solunum Terapisi
Bantlama
Skolyoz Egzersizleri
Denge ve Kkoordinasyon Egzersizleri
Duyu Eğitimi